tirsdag den 22. januar 2013

Sørg for at falde om i halvtom gade og ikke på Strøget

Det er ikke ligegyldigt, hvor man får et hjerteslag. Hvis det sker på en befærdet gade, hvor mange mennesker ser det, har du meget mindre chance for at overleve, end hvis det sker på en mindre befærdet gade, hvor kun få mennesker ser det! 

Årsagen er en psykologisk mekanisme, som får os til at blive handlingsafvisende, hvis vi er mellem mange andre mennesker. 

Engang kørte jeg på scooter på Vesterbrogade, da en parkeret bil pludselig drejede ud foran mig, så jeg røg ind i siden på bilen. Der skete ikke noget med mig, netop fordi det ikke var en motorcykel, men en scooter, som jeg bare kunne træde ud af, så jeg undgik altså at vælte og få maskinen over mig. Men det interessante var, at folk ikke kom til hjælp. Kun en forsikringsmand, som tilfældigvis så det, gav mig en seddel med hans telefonnummer. (Det viste sig senere, at der var sket væsentlig skade på scooteren).

TV DR2 viste i aftes en udsendelse i serien "Hjernevask", at en mand kan få lov at ligge i lang tid på Strøget uden at få hjælp. Hundreder af mennesker går forbi ham uden at hjælpe. Men hvis han lægger sig på en stille sidegade, bliver han hjulpet af stort set alle, som kommer forbi. 

Det hjalp i øvrigt, da han tog fint tøj på. "Så kommer han til at tilhøre vores gruppe, og så er det mindre farligt at komme til hjælp", forklarede psykologen. 

En anden interessant iagttagelse var, at så snart en person havde henvendt sig til den liggende person, så kom andre straks til for også at hjælpe og give råd. "Så ændres situationen pludseligt til en ny situation", forklarede psykologen. 

Der burde undervises i disse generelle psykologiske mekanismer på uddannelsesinstitutioner og i firmaklubber mv. Man kunne jo i hvert fald håbe (måske et urealistisk håb???), at man ved at undervise mennesker i, at denne psykologiske mekanisme findes (og er generel for stort set alle), kan få flere til at være dem, der bryder ud og viser handling - velvidende, at andre straks vil komme og hjælpe, så snart altså denne første person har taget det første skridt til handling. 

Samme udsendelse viste i øvrigt, at ingen på Strøget på nogen måde forsøgte at gribe ind, da en person helt åbenlyst gik i gang med at klippe en lænket cykel fri. Selv da han bad de forbipasserende om at hjælpe med, blev han ikke ligefrem anholdt. Mange afviste ganske vist at hjælpe med, men det lykkedes ham faktisk at finde nogen, som gav en hånd med til cykeltyveriet (blot fordi han sagde, at cyklen tilhørte en, som han kendte). På den anden side, kunne det jo også være tilfældet. Psykologen mente, at vi ikke kunne forestille os, at en tyv ville være så fræk. Men bevæggrunden for ikke at gribe ind ligger nok også tæt op af den ovenfor omtalte handlingsafvisende psykologi. 

Det kunne være meget interessant at vide, om man via undervisning kan ændre disse åbenbart meget generelle indstillinger. Det er klart, at man kan uddanne f.eks. en politibetjent til at gribe ind, men kan man også "uddanne" den almindelige forbipassende til det? Det ville faktisk være en interessant krølle på den historie. 

Man tænker sig f.eks. situationen: Nogle deltagere ser denne TV-udsendelse og får lejlighed til at diskutere emnet sammen. En uges tid efter fingerer man en situation, som stiller netop disse personer i situationen, som de tilfældige forbipasserende. Reagerer de nu anderledes end man åbenbart normalt gør? Hvis der er en effekt, hvor længe holder den sig så. To uger, 1 måned? 

http://yousee.tv/arkiv/seneste-24-timer/alle-kanaler/alle-genrer/100550799

Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 20:00 - 20:40

Hjernevask - Hvornår vil du skade et andet menneske?

Vi ser os selv som gode mennesker. Men hvor lidt skal der egentlig til, før vi vil skade et andet menneske?Anders Stjernholm har hyret en sadistisk mentaltræner, der skal sætte skik på et hold basketball spillere. Men hvor meget vil de skade deres medspillere, bare fordi de er autoritetstro?Line har taget en skuespiller med ud på gaden og bedt ham falde om midt ude på Strøget. Men griber folk ind, eller er de bare bystanders, der ignorerer ham? 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar