fredag den 1. februar 2013

Bogens død eller dens elektroniske forvandling?


Er bogen ved at dø? Boghandlerne må i hvert fald i stigende grad opgive at sælge bøger, og i stedet nøjes med at sælge gavepapir og fødselsdagskort. Bibliotekerne er blevet til IT-teker, fil-teker, online-teker, billed-teker, musik-teker, ebog-teker, eller hvad nu skulle kunne finde på at kalde dem, når bøgerne fylder stadig mindre og mindre i udlånet og på hylderne.

Kulturministeriet vil ikke støtte private erhverv som forlag eller boghandlere, da de netop er private erhvervsvirksomheder. Universitetsbibliotekerne har brændt de fleste af deres tidsskrifter, og udstiller kun bøger, opstillet efter afskaffelsestidspunkt, fordi man så kan undvære den mere tidskrævende opstilling efter emne.

Ok, der er trods de mange dårligdomme også positive tendenser. Nu kan man finde en ny bog på universitetsbiblioteket, da den ikke står efter emne, men efter hvornår den blev indkøbt. Nu kan man sidde hjemme i sin stue og låne en ebog på biblioteket. Nu kan man blive fristet på sin vej efter gulerødder i supermarkedet til også at købe en bog med hjem.

De snævre emner bliver sværere at udgive for forlagene. Men de snævre emner kan nu udgives online uden omkostninger. Man kan udgive en bog, som aldrig sælger et eneste eksemplar, og alligevel har man ikke tabt andet end tiden, som det tog at skrive bogen, og det var til dels alligevel måske bare en slags fornøjelse og hobby.

Det er nærmest umuligt at bruge en boghandel til at finde ud af, hvilke nye bøger der er udkommet. Men omvendt kan man med en simpel google-søgning finde bøger, som man tidligere nok aldrig var blevet opmærksom på.

Antikvariaterne dør. Gamle bøger smides bort. Reoler sælges sjældnere og sjældnere. Hvis en bog ikke er digitaliseret, "findes" den ikke. Det samme gælder tidsskrifter.

Men omvendt bliver gamle bøger digitaliseret, så de nu bliver tilgængelige. Faktisk ofte gratis tilgængelige på Internettet.

Evnen til at læse en bog bliver måske sjældnere. At bruge al den tid, som det tager at læse en bog – og at have evnen til at holde koncentrationen fanget i tilstrækkelig lang tid til at få læst hele bogen, og viden om ordenes betydning -  det bliver måske også sjældnere og sjældnere i en flimrende verden. Men omvendt bliver det lettere og lettere at skaffe sig viden om hvad som helst, også selv om man sidder på en cafe eller ved et kaffebord – man behøver blot en smartphone, ipad eller hvad det måtte hedde.

Er det positivt eller negativt? Det er vanskeligt at konkludere noget.

Bogen kan være lettere at overskue end elektroniske tekster, og er måske mindre trættende at læse, men den elektroniske bog kan gengive lyd, musik, tale, interaktive tabeller, billeder i sort/hvid og farve, animeringer, 3D og  video eller film, og den elektroniske bog kan i princippet laves, så det er muligt at lave annoteringer, tilføjelse af bogmærker, links m.v., foruden at der kan være mulighed for fritekstsøgning. Den elektroniske bog fylder mindre, undertiden meget mindre end en bog, og er lettere at opdatere og revidere, billigere i produktion og distribution og kan altså derfor nå små, snævre målgrupper og geografisk spredte læsergrupper.

For 10 år siden afholdt man en konference om, hvorvidt bogen var truet. En forsker oplyste på konferencen, at der blev udgivet tre bøger årligt pr. 1.000 indbyggere i Danmark, det næsthøjeste i Europa, og at det i alt blev til omkring 12.000 nye bøger om året i Danmark, det tredjehøjeste tal i Europa, samt at danskerne i gennemsnit dengang lånte 17 bøger om året på biblioteket, det næsthøjeste i Europa, og at Danmark i øvrigt er det land i Norden, der oversætter flest bøger fra udlandet.

Jeg har netop læst et par fagbøger. Det er faktisk meget anderledes end at læse en tidsskriftartikel eller se et TV-program. Bøgerne kan noget, som ikke findes andre steder. At skulle læse disse bøger på en skærm ville måske ikke være så let. Jeg læser, medens jeg går tur med hunden, men ok – det ville jeg måske også kunne gøre med en ipad. Jeg har prøvet at læse fra en smartphone, medens jeg går, og det var da absolut muligt. Den elektroniske bog kan være vandtæt (der findes vandtælle smartphones), hvilket bogen i hvert fald ikke er.

Måske er det bare et spørgsmål om at vænne sig til det nye.