mandag den 22. november 2010

Uglesiden (niveaudelte tekster til skoleelever) nu på wiki-basis!Kik ind på http://www.uglesiden.wikispaces.com/.

Jeg vil meget gerne have bidragydere til siden.

Siden er en wiki-side. Det er derfor let at rette og tilføje noget. (Man skal dog oprette sig som medlem, før man kan redigere siden).

Det er tanken, at alle emner inden for naturvidenskab behandles på siden.

Det er også tanken, at siden er en blandet dansk/engelsk version, med links til hinandens parallelsider.

Gå ind på planter -> blågrønalger for at se, hvordan siden fungerer.


Med venlig hilsen
Ole Terney, http://www.bionyt.dk/

tirsdag den 9. november 2010

Biologiundervisning i folkeskolen

Ifølge en undersøgelse fra et par år siden var der på hver femte folkeskole ingen af de lærere, som underviste i biologi, som havde liniefag i biologi fra seminariet.

Halvdelen af disse skoler havde ganske vist en sådan lærer på skolen, men som så blot ikke underviste i emnet det pågældende år på skolen.

Jeg har netop været ude på en række skoler, og fik her det umiddelbare indtryk, at der er meget stor forskel på elevernes interesse for biologi, og at der synes at være en sammenhæng mellem lærernes interesse for emnet og elevernes interesse for emnet. Kan det undre nogen?

I øvrigt viste en undersøgelse, at 4 ud af 10 skoleledere ikke mente, at der var behov for efteruddannelse i biologi af nogen som helst lærer blandt deres skoles folkeskolelærere.