onsdag den 27. marts 2013

Usaglige begrundelser for fraklip i TV-udsendelser


Det er åbenbart usaglige hensyn, som får redaktører til at klippe bestemte dele af TV-udsendelser fra. Senest ser man det i en udsendelsesrække, at begrundelsen for, at en relevant scene tages bort, begrundes med deltagernes alder, hvilket jeg i det pågældende tilfælde vil anse for at være et usagligt hensyn, når nu den bortklippede scene faktisk siger noget vigtigt, som derved mistes i udsendelsen.

Andre eksempler på brugen af ikke-saglige hensyn i nyhedsformidlingen er TV-udsendelser og avisartikler, hvor journalisterne bliver irriteret over at få informationer, som ikke passer med deres "gode historie", altså informationer, som ikke støtter en bestemt forhånds-fortolkning af virkeligheden. Det er totalt utroværdigt og usagligt at fravælge en oplysning, bare fordi den gør en historie mindre entydig og mindre sort/hvid.

Et eksempel fra TV er en DR2-udsendelse om smertestillende midler, hvor man har bortklippet et indslag med Bent Ejlert Hansen, som har brugt latter til at nedbringe sit medicinindtag fra 19 piller til 0. Man har i samme udsendelse også bortklippet en biolog (Ulrik), som fortæller om, hvorfor latter virker smertestillende. Begrundelsen er i begge tilfælde alene personernes alder. Da der nemlig i udsendelsen også deltager nogle ældre personer, syntes chefredaktøren, at udsendelsen samlet set blev for "gammel", med det resultat, at chefredaktøren gav ordre om, at de to nævnte skulle fjernes for at give udsendelsen et mindre "gammelt" udtryk. Det havde altså ikke relevans for chefredaktøren, hvad der blev fortalt fra de to personers side. Det er pinligt usagligt.

I eksemplet om latterterapi skrev den medarbejder, som blev tvunget til at klippe det relevante indslag ud: "Jeg er super ked af, at sige det, men vi har desværre fundet det nødvendigt at skære dig ud af den scene, da vi redigerede programmet færdigt - øv. Det sker desværre nogle gange, når vi går i gang med at sætte det hele sammen. Chefredaktionen – som jo er mine chefer – synes at programmets profil, var blevet lidt ”gammel” (der er nogle andre mennesker med også, der er lidt ældre) og for at råde bod på det, ville de gerne have mig til at skære dig ud – på trods af dit superrelevante budskab i netop din historie". Den besked viser jo meget tydeligt, at saglige forhold ikke tæller - det er i disse eksempler for mig at se totalt usaglige ting, som bestemmer om noget bliver undladt.

I et andet eksempel, som jeg kender til, blev det fortalt, at journalisterne blev irriterede over at få oplysninger, som ikke passede med den planlagte fortællings forhåndskonklusion. Da dette eksempel er fra en lidt anden boldgade vil jeg ikke beskæftige mig med dette eksempel i detaljer, men der var altså også i dette eksempel en usaglig begrundelse for udvælgelsen af informationerne.

Serien ”Danmark på Piller” falder i tre dele. De sendes på følgende datoer:

Program 1 handler om hovedpinepiller:
Onsdag den 3/4 kl. 22.00 på DR2.
Genudsendes 7/4 kl. 22.00 på DR2 og 11/4 kl. 12.30 på DR2.
Det er her, at Latterterapi-scenen er med, men altså med bortklip.

Program 2 handler om lykkepiller:
Onsdag den 10/4 kl. 22.00 på DR2.
Genudsendes 14/4 kl. 22.00 på DR2 og 18/4 kl. 12.30 på DR2.

Program 3 handler om ADHD-diagnoser og ADHD-medicin:
Onsdag den 17/4 kl. 22.00 på DR2.
Genudsendes 21/4 kl. 22.00 på DR2 og 25/4 kl. 22.00 på DR2.