lørdag den 25. december 2010

Når fejl ikke bliver rettet og kritik ikke bliver accepteret - i hospitalsvæsenet

Når man skal vurdere et hospitalsvæsen er et af de ting, man kan se på, om fejl bliver årsag til, at fejlen bliver markeret, så den samme fejl kan undgås i fremtiden. Alternativet, at man ignorerer fejlen, betyder selvsagt, at risikoen for at gentage fejlen ikke nedsættes, selv om fejlen er blevet opdaget. For nylig var der i en journal på Rigshospitalet noteret noget forkert vedrørende, hvor på kroppen patienten var syg, og da lægen opdagede det, blev denne fejl i journalen ikke rettet - fejlen fik lov at stå. Dette virker ikke tillidsvækkende - uanset om lægen har vurderet i det konkrete tilfælde, at man nok ville opdage fejlen før operationen. Fejlen skyldes jo nemlig, at en eller anden ikke har læst korrektur, og derfor nok heller ikke vil gøre det godt nok fremover.

Et andet aspekt, som ikke virker tillidsvækkende, var den sag for nylig, hvor Henrik Leffers blev afskediget som forskningsleder på Rigshospitalet - det er sket lige efter at han har sagt om sin opdagelse af, at hovedpinepiller (Panodil) formentlig er mere afgørende for hormonpåvirkningen af fosteret end hormonstofferne i hudcreme, kosmetik osv. Hans forsking er blevet anerkendt som grundig, men alligevel er han altså blevet afskediget. Hvordan kan det forklares?

Han mener selv, at afdelingen for Reproduktion og Vækst på Rigshospitalet ønsker at beskytte sig mod fremover at få skåret i forskningsmidler til afdelingens forskning, fordi denne forskning bygger på de andre teorier om årsager til hormonskader på fostre, og som Henrik Leffers altså nu på baggrund af sin forskning mener er af underordnet betydning. Man kan naturligvis ikke have en afdelingsleder, som mener at afdelingens forskning er ligegyldig. Men på den anden side virker det ikke betryggende, at man afskediger en forsker, fordi denne person via sin forskning netop får denne opfattelse.

Løsningen burde være at lave to afdelinger i afdelingen, og så lade dem lave forskning ud fra hver sin opfattelse - nu, da begge synspunkter ifølge den anerkendte hormonforsker Professor Richard Sharpe faktisk er relevante. Richard Sharpe mener, at det snarere er tale om et både-og end om et enten-eller, altså at hormonskaderne på fostre kan tænkes at skyldes såvel hovedpinepiller som hormonlignende stoffer i "miljøet".

Henrik Leffers mener derimod, at den øgede brug af hovedpinepiller i sig selv kan forklare stigningen i hormonafhængige skader på fostre. Dette får vi måske nu aldrig en opklaring af, og det ville da ellers have været meget nærliggende at lave en afdeling til Henrik Leffers til at påvise, om denne hans teori er korrekt. Man kunne jo starte med at spørge mødrene, om de faktisk har taget hovedpinepiller under deres graviditet - og måske også tiden før.

Man kommer i denne sag til at tænke tilbage på en sag om en svensk hjertekirurg, som også blev afskediget fra Rigshospitalet - og også i dette tilfælde ikke på grund af, at han var faglig dårlig, men måske netop fordi han var faglig god, og man ikke ville høre på kritik.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar