lørdag den 9. oktober 2010

Alger på bordet

Alger er kommet på dagsordenen.

De fine restauranter har nu tang på menuen. Der holdes København-kongres om tang til køkkenet. Danmarks Radio har netop bragt en lang udsendelse om alger og tang.

Der skal dyrkes Søsalat-tang til biomasseproduktion og andet. Danske forskere skal undersøge, hvordan tang og andre alger kan udnyttes bedst.

Jeg har skrevet 56 sider til BioNyt Videnskabens Verden om alger og tang (tang er blot en praktisk betegnelse for store alger). Og jeg må sige, at emnet faktisk er spændende - og at det er meget overraskende, så lidt vi her i Danmark hidtil har interesseret os for alger og tang. Ude i verden udgør tanghøst en meget stor andel af den samlede høst fra havet.

Alger repræsenterer en mulighed for alternativ olieproduktion uden de risici, som anvendelse af fossil olie indebærer i form af ulykker som i Den Mexicanske Golf, udemokratiske statsdannelser og krige, og uden det pres på landressourcerne, som planter-til-biomasse medfører.

Tang har medicinske potentialer. De industrielle potentialer har været udnyttet længe, men mange flere udnyttelsesmuligheder står åbne.

Alger er fremtiden, selv om de kan være dyre at producere lige nu - hvilket skyldes manglende viden om, hvordan man bedst dyrker og høster alger, samt at man sammenligner med fossil olie uden at medregne alle omkostningerne ved den fossile olies udnyttelse.

BioNyt om alger er nr. 149/150 (et tema-dobbeltnr.). www.bionyt.dk/alger

Ingen kommentarer:

Send en kommentar