mandag den 27. september 2010

Skolers størrelse - hvilken betydning har det?

Jeg var ude på en folkeskole. Der var 100 elever i skolen, og alle eleverne kunne være i det samme klasseværelse. Jeg talte i halvanden time, og der var rimeligt stille undervejs. Der var pænt mange spørgsmål - hvor jeg bad eleverne sige deres navn, og næsten alle huskede det, før de stillede deres spørgsmål. Det var fra 0. klasse (9 elever) til 6. klasse.

Man fortalte mig, at der var mange skoler, som sendte deres problembørn til skolen. Eller forældrene flyttede til skolens område, hvis deres børn ikke trivedes i de større skoler. Kommunen havde besluttet ikke at nedlægge skolen - bl.a. ud fra en erkendelse af, at hvis de gjorde det, ville de jo få flere problembørn i de andre skoler.

Jeg kom til at tænke på, at selv i et økonomisk regnestykke - hvor man ikke tænker på, om det kan være problematisk at være problembarn under opvæksten - måske ikke kommer til at spare noget. Der er de ekstra lønninger til at håndtere problembørnene, der er følgerne af de forstyrrelser, som problembørnene påfører andre elever i klassen, der er den måske livslange virkning af, at disse andre børn altså er blevet forstyrret i deres barndoms undervisningstimer, og der er den måske livslange virkning af at have været problembarn i skoleårene. Er der nogen, som prøver at danne sig et skøn over sådanne komplicerede regnestykker, før man nedlægger skoler?

Der kan vel også være modsatte faktorer - måske har større skoler muligheder for at ansætte flere specialister, måske påvirker de større skoler eleverne, så de har bedre muligheder for at finde ligesindede med specialinteresser osv. Måske har det betydning, at de store skoler har større ressourcer.

I den lille skole kender alle eleverne måske de 100 andre elever - i den store skole kender de måske kun eleverne i deres egne klasse. Kan man overhovedet sammenligne en skole med en anden. Er det overhovedet størrelsen af skolen, som det kommer an på?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar